Správkyňa: Mgr. Katarína Révayová
mail: ais2@vsmu.sk

Stránkové hodiny:
Budova HTF VŠMU, Zochova 1, 2. poschodie, miestnosť číslo 222

Pondelok: 12:30 - 15:30
Štvrtok: 12:30 - 15:30

Príručka použivateľa.pdf


AiS2 verzia 2.5.603.84
dizajn © šomšák, 2009 - 2015